top of page

Сэтгэгдэл

2024 оны 3 сарын 2-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Метаморф чулуулгийн судалгаа ба геологийн хэрэглээ" сэдэвт сургалтын талаарх сэтгэгдлээ илгээнэ үү. Их баярлалаа.

Сургалтын талаарх сэтгэгдэл болон дараа дараагийн сургалтуудад хэрхэн анхаарч сайжруулах боломжуудын талаар бичнэ үү.

Илгээгдлээ

Илгээгдсэнгүй

Сэтгэгдэлээ илгээсэн та бүхэндээ баярлалаа.

bottom of page