top of page

Prof. Byamba Jamba (Ph.D., Sc.D.), Mongolian State Honored Science Figure

Professor

Skills and expertise​


  • Tectonics

  • Geodynamics

  • Regional Geology


Ж.Бямба профессорын бүтээлийн жагсаалт ном хэлбэрээр эндээс татаж авна уу. Доорх линкийн дагуу номын сан хэсэгт нэвтрэхдээ та манай вэб сайтад бүртгэлтэй имэйл хаяг болон нууц үгээ ашиглаарай.

Татаж авахBooklist Publications

Монголын геодинамик ба ураны металлогени

Геологчийн гарын авлага

Геотектоник

Древние структуры Монголии и их фосфоритоносность

Монголын Хожуу Протерозойн-Түрүү Палеозойн стрүктүр ба фосфорит

Геологийн 8 боть

Стратиграфийн үндэс

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүдийн эмхэтгэл

Далайн геологийн тойм

Геотектоник

Download >>

Presentation >>

Lectures >>

Prof. Byamba Jamba (Ph.D., Sc.D.), Mongolian State Honored Science Figure
bottom of page