top of page

Assoc. Prof. Dorjyunden Altankhuyag (Ph.D.)

Chief geologist at Erdenet Mining Cooperation SOE


Skills and experts


  • Economic Geology


First language

  • Mongolian


Speak languages

  • English

  • Russian

  • Germany


Profile on MPTI: Link

Orchid: Link

Google Scholar: Link


Publications & Conferences


Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг. (1995) Лүнгийн дүүргийн алтны хүдэржилтийн судалгааны зарим асуудалд. Монголын геологи-уул уурхайн асуудлууд. ТИС. ГУУС-35. Дугаар 9, 33-34.


Д.Алтанхуяг, Г.Ухнаа. (1997) Сувраа-Сантын хүдрийн зангилааны асуудалд. Хэрлэнгийн олон улсын экспедиц ба Монгол орны геологи уул уурхайн асуудлууд. Дугаар 11, 64-65.


Д.Алтанхуяг, Я.Болд. (1999) Лүнгийн дүүргийн денудацын огтлолын гүний асуудалд. МУИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг. 99/1.


Д.Алтанхуяг, С.Ганбаатар, Ш.Батжаргал. (1999) Баян-Айрагийн хүдрийн талбайн хагарал ан цавын онцлог. Монголын геосудлаач-14, 26-31.


М.Тодбилэг, Ш.Батжаргал, Д.Алтанхуяг. (1999) Завханы бүс дахь Хөшиг уулын Pb-Zn-ын хүдэржилт ба түүний төрөл. Монгол орны геодинамик ба металлогенийн асуудлууд. ШУА-ийн ГЭБХ-ийн бүтээл-13, 109-113.


Д.Алтанхуяг, Д.Пүрэвсүрэн. (2000) Геологийн мэргэжлийн заах аргын технологийн зарим харьцуулалт. Фрайбергийн уулын академи ба ТИС. Геологийн сургууль. Геологи-1, 152-154.


Ж.Тогтох, А.Дэлгэрсайхан, Д.Алтанхуяг. (2000) Аргалантын нурууны листвениттэй холбоотой алтны илрэл. Геологи-1, 72-74.


Д.Алтанхуяг. (2002) Ургамалын металлогений бүсийн кальци агуулсан ба давс ихтэй ором. Геологи-6-7, 277-280.


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт. (2003) Завханы террейны кварц дахь хүчилтөрөгчийн изотопын судалгаа. Геологи-9, 155-163(монгол), Монголын геосудлаач-25, 72-73(абстракт, англи)


Д.Алтанхуяг, Д.Жавхланболд, Б.Очирхуяг. (2004) Талын мэлтэсийн алттай кварцын судал: геологийн тогтоц, хүдэржилт, харьцуулалт. ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бичиг (монгол) 4/66:18-27, Монголын геосудлаач – 25, 55-56 (абстракт, англи).


Д.Алтанхуяг, Д.Энхбат. (2004) Баян-Айрагийн алт-төмрийн хүдэржилтийн флюид ормын онцлог. Хэрлэнгийн олон улсын геологийн экспедиц-ШУТИС. Геологи-10,133-136.


Д.Алтанхуяг, В.Балжинням, Д.Бат-Өлзий. (2004) Шувуу формацын гранат-хлориттой занар: петрограф, геохими, геотермометр. Монголын геологи-геофизикийн асуудлууд. Геологи-11, 206-215.


Д.Алтанхуяг, Д.Энхбат, С.Дандар. (2004) Хий шингэн ором ба хүдрийн орд: Ургамалын бүсийн жишээнд. Монголын геосудлаач-26, 34-40.


Д.Алтанхуяг, О.Гэрэл. (2004) Метаморф бүс дахь Баян-Айрагийн алтны хүдэржилт, гарал үүсэл. Монголын залуу эрдэмтэдийн холбоо-Хүрэл тогтоотын семинар.  Абстракт-англи: 128-129.


Д.Алтанхуяг, Ч.Минжин, В.Балжинням. (2005) Завханы бүсийн Шувуу формацын геологи, петрографийн онцлог. Геологи-12,35-43.


О.Гэрэл, С.Дандар, С.Амарамгалан, Д.Жавхланболд, С.Мягмарсүрэн, Д.Алтанхуяг, С.Мягмарсүрэн, Б.Мөнхцэнгэл, Б.Соёлмаа, Д.Даваасамбуу. (2005) Эрдэнэтийн порфирын зэс-молибдений ордын хувирсан чулуулаг болон боржингийн геохими.


Д.Алтанхуяг, Д.Цоггэрэл. (2005) Талын мэлтэсийн илрэлийн зарим эрдсийн химийн найрлагын онцлог. Геологи-13, 141-147


Altankhuyag D, Ahmed A.M Sidahmed, Bolormaa Ch., Oyun D. (2007) Using advanced classification techniques to discriminate spectrally similar classes. Geology-14, 93-97


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт., (2008) Хадат уулын зэсийн илрэлийн геологи хайгуулын ажлын зарим үр дүн. Геологи-15, 99-111.


S. Jargalan, D.Altankhuyag. (2009) Geology, Mineral Resources and Mining activity of Mongolia 


Б.Баянжаргал, Д.Алтанхуяг, Н.Зориг. (2009) Өлзийтийн гянтболдын үндсэн ордод хийгдсэн нарийвчилсан хайгуулын ажлын үр дүн. Монголын геосудлаач, 33, 74-80


Г.Ухнаа, С.Жаргалан, Д.Алтанхуяг, М.Ариунбаяр. (2011) Геологийн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургах асуудалд. Хайгуулчин 44.


А.Пүрэв, Д.Алтанхуяг. (2011) Газрын тосны хайгуул, олборлолтын өнөөгийн байдал. Хайгуулчин 45, х4-12


Д.Алтанхуяг, Г.Ухнаа. (2012) Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, эрдсийн баялгийн ангилалын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын тухайд. Хайгуулчин 46,х


Д.Алтанхуяг, А.Пүрэв, Л.Алтангэрэл, П.Хүрэлхүү, Х.Санчигдорж. (2012) Монгол орны газрын тосны ордуудын геологи, хайгуулын судалгааны үр дүн, тулгамдаж байгаа зарим асуудал. Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд сэдэвт ЭШОП XVIII бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл No1/18. Х12-24.


Г.Алтанхуяг, Б.Энхжаргал, С.Жаргалан, Д.Алтанхуяг. (2012) Зуун модны Mo-Cu порфирын ордын гранитойд чулуулаг болон хүдэржилтийн насны судалгаа. Хайгуулчин 47.100-108.


С.Авирмэд, Г.Жамсрандорж, Даш.Бат-Эрдэнэ, Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг. (2013) Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн тухай. Мongolian and International Mineral resources/reserves standards. (Ашигт малтмалын ордын нөөц тайлагнах Монгол улсын ба олон улсын стандарт). Хурлын эмхэтгэл. Оюу толгойн мэдээллийн төв. Улаанбаатар.


Х.Санчигдорж, Д.Алтанхуяг, А.Пүрэв (2013) Тамсагийн сав газрын геологийн тогтоц, газрын тосны хуримтлалын онцлог, шинж чанар (Тамсаг XXI талбайн жишээнд). Монголын геосудлаач. 38.57-65.


Б.Энхтуяа, Л.Алтангэрэл, Д.Алтанхуяг, П.Хүрэлхүү. (2013) Монгол улсын шатдаг занарын судалгааны өнөөгийн түвшин. Хайгуулчин 48.210-213.


Г.Жамсрандорж, С.Энх-Амгалан, Ж.Л.Нольф, Б.Балдорж, А.Баярмаа, Д.Алтанхуяг. (2013) Дулаан уулын ролл фронтын төрлийн ураны орд. Хайгуулчин 48.269-276.


Д.Мөнхзул, М.Гречухин, Д.Алтанхуяг. (2013) Өлзийтийн дүүргийн геологийн тогтоц, ураны хүдэржилт. Геологи 27.91-98.


Г.Жамсрандорж, Г.Ухнаа, Г.Дэжидмаа, Д.Алтанхуяг, Б.Мөнхтөр. (2014) Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, баялгийн ангилалыг ураны хүдрийн ордуудад хэрэглэх арга зүйн зөвлөмж, Хайгуулчин 52.42-50.


О.Ганцэцэг, Д.Цэнгэл, Д.Алтанхуяг. (2014) Тугалгатайн нурууны холимог металын ордын геологийн тогтоц, хайгуулын ажлын арга аргачлал. Хайгуулчин 52.115-122.


Г.Жамсрандорж, Д.Алтанхуяг. (2015) Монгол орны ураны металлогений асуудалд Хайгуулчин 53.163-176.


З.Уяхан, Д.Алтанхуяг. (2015) Монгол орны ураны тунамал хүдэржилтийн структур, давхаргазүй-литологийн онцлог. Хайгуулчин 53.177-182.


Д.Энхбат, Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт. (2016) Гидротермаль (алт, гянтболд, полиметаллын) ордын гарал үүслийн судалгаанд хий шингэн ормыг хэрэглэх нь. МУИС. Профессор С.Дашдаваад зориулсан ЭШХ. х63-70.


Б.Энхжаргал, С.Жаргалан, Д.Төрмагнай, Я.Осанай, Китано, Д.Алтанхуяг, С.Оюунгэрэл, Н.Болорчимэг. (2016). Өмнөд Монголын Гурвансайхан террейний порфирийн орд, илрэлүүдийн гранитойд чулуулгийн геохими болон геохронологи. Хайгуулчин 55.х100-116.


Тунгалаг Н, Жаргалан С, Алтанхуяг.Д, Ганбат Б, (2016) Цагаан суваргын зэс-молибдены порфирын ордын хувирал ба хүдэржилтийн парагенезис. Хайгуулчин 55. х117-125.


Д.Ганболд, Ч.Очирхуяг, Д.Алтанхуяг. (2016) Тамгатын зэс-цайрын цул сульфидын ордын геологийн тогтоц, хайгуулын ажлын үр дүн. Хайгуулчин 55. х126-137.


Х.Санчигдорж, Д.Алтанхуяг, А.Пүрэв, С.Түвшинбаяр. (2016) Тосон-Уулын ордын геологийн тогтоц, гарал үүслийн онцлог. Хайгуулчин 55. х175-182.


Jamsrandorj G, Baatartsogt B, Altankhuyag D., (2016) Resent Discoveries and Resources of Uranium in Mongolia. Journal of East China University of Technology, Vol. 39, Suppl. p 25-31. ISSN1674-3504/CN36-1300/N.


B.Baldorj, J.Galsan, A.Dorj-Yunden, M.Namsrai. (2017) Uranium mineralization and resources of Mongolia. The AUSIMM International Uranium Conference. Abstract volume.


Б.Баянжаргал, Д.Алтанхуяг. (2018) Халзан бүрэгтэйн ГХЭ-ийн ордын хүдрийн эрдэслэг бүрэлдэхүүн, химийн найрлага, ордын гарал үүслийн асуудалд (Бортолгойн хэсгийн хайгуулын үр дүнд тулгуурлав). Хайгуулчин 59. х161-168


Д.Алтанхуяг, Х.Лхагвабаатар, Д.Одонтуяа. (2019) Геологи, уул уурхайн салбарын усны хэрэглээ, хэрэгцээ. Хайгуулчин 60. х127-131.


Л.Алтангэрэл, Д.Буян-Арвижих, Д.Алтанхуяг. (2019) Газрын тосны баялгийн менежментийн систем (Газрын тосны баялгийн ангилал, төсөлд суурилсан систем). Газрын тос-2019. No30. Х17-29.


Altankhuyag D, Baatartsogt B., (2019) Uranium Mine development in Mongolia. Uranium-REE Conference including Developments in IX Forum. Perth, Australia. ALTA Metallurgical Service Publication. p218-225.


Altankhuyag, D., Baatartsogt, B., & Munkhtur, B. (2019). Uranium deposits of Mongolia, their exploration and mine development. Mongolian Geoscientist, (49), 50-57. https://doi.org/10.5564/mgs.v0i49.1227


Altankhuyag D., Baatartsogt B. (2021) Uranium Deposits. In: Gerel O., Pirajno F., Batkhishig B., Dostal J. (eds) Mineral Resources of Mongolia. Modern Approaches in Solid Earth Sciences, vol 19. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5943-3_13


Gerel O., Batkhishig B., Munkhtsengel B., Altanzul B., Altankhuyag D. (2021) Copper Deposits. In: Gerel O., Pirajno F., Batkhishig B., Dostal J. (eds) Mineral Resources of Mongolia. Modern Approaches in Solid Earth Sciences, vol 19. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5943-3_2


Muunuu Damdinsuren, Dorjyunden Altankhuyag, Baatar Munkhtsengel and Tserendavga Tsend-Ayush (2022) Ore and alteration mineralization of Erdenetiin Ovoo Cu-Mo porphyry deposit, Mongolia. Goldscmidt-2022 https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2022/meetingapp.cgi/Paper/11775 


Bayaraa Ganbat, Dashdorjgochoo Odgerel, Dorjyunden Altankhuyag, Dorjgochoo Sanchir, Chikalov Altanzul, Gurdorj Azjargal (2022) The Igneous breccia system of the Shand porphyry Cu-Mo deposit, Northern Mongolia. Mongolian Geoscientist 27 (54), https://www.mongoliajol.info/index.php/MGS/article/view/1810


Д.Алтанхуяг, Ц.Цэнд-Аюуш, Б.Ганбат, Г.Эрдэнэболор, О.Батгэрэл. (2023) Зэсийн үүсмэл ордын сульфидын хүдрийн исэлдэлт (Эрдэнэтийн овоо ордын исэлдсэн хүдрийн 12 (8а) овоолгын жишээнд). Хайгуулчин 65, х85-91


Ж.Эрдэнэбаяр, А.Батсүмбэр, А.Бямбажав, Д.Алтанхуяг, М.Дамдинсүрэн, Т.Огата. (2023) Хужирын голын талбайн хувирал ба хүдэржилтийн гарал үүсэлийн судалгаа. Хайгуулчин 66, х55-69.


Ц.Цэнд-Аюуш, Д.Алтанхуяг. (2023) Зэсийн хүдэр, баяжмал дахь дагалдах эрдэс ба элемент, ашигт малтмалын нөөц ашигласанд тооцогдох боломж (Эрдэнэтийн овоо ордын зэсийн хүдэр ба баяжмалын жишээнд). Хайгуулчин 66, х105-113.Төслийн нийтлэл


Д.Алтанхуяг, Я.Рэйф. (2000) ТИС, Геологийн сургууль ба Чех улсын Брно хотын Масарякын их сургууль хоорондын эрдэм шинжилгээ, оюутан солилцооны хамтын ажиллагаа. Геологи-1,164-166.


Д.Алтанхуяг, Х.Санчигдорж. (2009) Монголын геологийн албаны үүсэл хөгжил, түүхийн товчоон. Монголын геосудлаач 34, х8-12. Монголын геологийн алба байгуулагдсаны 70 жилийн ойд зориулсан тусгай хэвлэл.


Ө.Оюунбаатар, Д.Алтанхуяг, М.Тодбилэг. (2009) Монгол Улсын Геологийн салбарын өнөөгийн байдал, бодлогын тулгамдсан асуудлууд, цаашдын зорилт. Монголын геосудлаач 34,12-16.


Ө.Оюунбаатар, Д.Алтанхуяг. (2009) Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны геологийн бодлогын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бүтэц. Монголын геосудлаач 34,16-20.


М.Тодбилэг, Д.Алтанхуяг. (2010) Монгол орны геологи, эрдэс баялгийн судалгааны өнөөгийн түвшин. Хайгуулчин 43.6-10. 


Д.Алтанхуяг, Х.Ядамжав, У.Борчулуун. (2011) Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа геологийн судалгааны ажлын өнөөгийн байдал, ойрын хандлага. Хайгуулчин 44.


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт. (2013) Ашигт малтмал эрэх, хайх үйл ажиллагааны журмын шинэчлэл. Хайгуулчин 49.х7-20.


Д.Алтанхуяг. (2013) Профессор, доктор (PhD) Ч.Минжин ба Монголын үйлдвэрлэлийн геологчдын холбоос. МҮГХ, Геологи-27.х18.


Д.Алтанхуяг, А.Дэлгэрсайхан. Монголын геологийн алба (МГА-ны зарим онцлог үйл явдал, ойн 70-75 жилүүдийн хураангуй). (2014). Хайгуулчин 52.х7-10.


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт, Д.Бат-Эрдэнэ. (2014) Төрийн эрдэс баялгийн (геологи) салбарт баримтлах бодлого. Хайгуулчин 52.х11-14.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг, Ч.Цогтбаатар. (2014). Эрдэс баялгийн салбарын хууль эрх зүйн шинэчлэл (Ашигт малтмалын тухай хууль) Хайгуулчин 52.х15-23


Д.Алтанхуяг. (2014) Монгол Улс ба Ашигт Малтмалын Нөөцийг Тайлагнах Олон Улсын Стандартын Хороо (CRIRSCO) хоорондын хамтын ажиллагаа. Хайгуулчин 52.х175-180.


Б.Батхүү, Б.Баярсайхан, Д.Алтанхуяг. (2015) Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам. Хайгуулчин 53.х12-20.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг, Д.Үүрийнтуяа, С.Цогзолмаа. (2015) Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. Хайгуулчин 53.х21-26.


Д.Алтанхуяг, Ү.Ганбаатар, Н.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Мөнхтөр. (2015) Цөмийн энергийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, цаашид авах арга хэмжээ. Хайгуулчин 53.х27-33.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг, Х.Санчигдорж, Д.Оюунцэцэг. (2015) Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны ажлын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай. Хайгуулчин 53.х34-39.


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт, Ч.Цогтбаатар. (2015) Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам. Хайгуулчин 54.х26-31.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг, Х.Санчигдорж (2015) Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам. Хайгуулчин 54.х10-18.


Д.Алтанхуяг, Б.Баатарцогт. (2015) Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар. Хайгуулчин 54.х19-25.


Д.Алтанхуяг, Х.Санчигдорж, М.Энхжаргал. (2015) Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй сэдэвчилсэн судалгааны төслүүд. Хайгуулчин 54.х32-33.


Б.Баатарцогт, Д.Оргил, Д.Алтанхуяг, Э.Заяабат. (2016) Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлын тухай. Хайгуулчин 55.х8-12.


Д.Алтанхуяг, Б.Батхүү, Г.Наранцэцэг, Д.Хангай, Х.Санчигдорж, М.Энхжаргал. (2016) Монгол Улсын Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн зөвлөл. Хайгуулчин 55.х13-36.


Д.Алтанхуяг, А.Дэлгэрсайхан, Х.Отгончимэг. (2016) Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Геологи, хайгуулын хэлтэс. Хайгуулчин 56.х7-17.


Н.Мөнхбилэг, Д.Алтанхуяг, Д.Төрмагнай (2016). ”Хойд, төв, зүүн Азийн гүний процесс ба металлоген” олон улсын хамтарсан төслийн хэрэгжилт, үр дүн. Хайгуулчин 56.х22-24.


Д.Алтанхуяг, Н.Мөнхбилэг, Э.Батсүх. (2016) Цацраг идэвхт ашигт малтмал, нүүрс, газрын тос болон байгалийн хийн ангилал сэдэвт олон улсын сургалт, семинарын мэдээлэл. Хайгуулчин 56. х158-161.


Г.Тамир, Д.Алтанхуяг. (2016) Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба усны хэрэглээ, хэрэгцээ. Монголын гидрогеологичдын хоёрдугаар чуулган. Эмхэтгэл.х15-24.


Д.Алтанхуяг, Х.Санчигдорж, А.Дэлгэрсайхан, Х.Отгончимэг. (2017). Геологийн судалгаа, ашигт малтмал, газрын тосны эрэл хайгуулын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал. Хайгуулчин 57.х27-33.


Нөхрийн дурсгалд. (2017). Хайгуулчин 57.х172-175.

Д.Алтанхуяг. Ашигт малтмалын хайгуул-нөөц-мэргэжилтэн хэмээх холбоос. 2017. МУ-ын зөвлөх инженер, доктор, профессор Г.Ухнаагийн хөдөлмөр алдарт. Хайгуулчин 58. х45-46.


Д.Алтанхуяг, Б.Баярсайхан, Б.Солонго. (2018). Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын шинэчилсэн журам. Хайгуулчин 59.х12-24.


Д.Болд, Ч.Бямбажав, Д.Алтанхуяг, Н.Мөнхбилэг. (2018). Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам. Хайгуулчин 59.х25-30.


Д.Алтанхуяг, Х.Баярхангай, Д.Оргил, Ч.Цогтбаатар, А.Дэлгэрсайхан. (2018). Ашигт малтмал эрэх, хайх, үйл ажиллагааны журам. Хайгуулчин 59.х31-39.


Б.Элбэгзаяа, Д.Алтанхуяг, Б.Мөнхтөр, А.Дэлгэрсайхан. (2018). Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм. Хайгуулчин 59.х41-49.


Д.Алтанхуяг, Б.Мөнхтөр, А.Дэлгэрсайхан. (2019) Монголын геологийн салбарын хөгжлийн 70-80 жил. Хайгуулчин 60.х8-12.


Л.Алтангэрэл, Д.Буян-Арвижих, Д.Алтанхуяг. (2019) Газрын тосны баялаг, нөөцийн ангилалыг хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж төсөл. Хайгуулчин 60.х24-25.


Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг. (2019). Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилалыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэгдэх аргачилсан зөвлөмж. Хайгуулчин 60.х26-28.


Б.Мөнхтөр, А.Дэлгэрсайхан, Д.Алтанхуяг, Б.Сүнжидмаа, Н.Мөнхбилэг (2019) Монголын геологийн алба 80 жилд. Хайгуулчин 61.х9-19.


А.Дэлгэрсайхан, Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг, Б.Алтанзул, Б.Бямбажав. (2021). Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилалыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж, Хайгуулчин 63, х12-14.


Г.Жамсрандорж, Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг. (2021). Монгол Улсын ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын судалгааны нөхцөл байдал, түүхэн хөгжил, хэтийн төлөв, Хайгуулчин 63, х15-24.


Д.Алтанхуяг. (2021). Монгол Улын Зөвлөх геологич, доктор (Ph.D) Г.Жамсрандоржийн үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээ БА салбарт оруулсан хувь нэмэр, Хайгуулчин 63, х34-38.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг (2021). Бид нэгэн ижил замаар, Жааяа ахыг даган алхаж эхэлсэн юм, Хайгуулчин 63, х54-57.


Д.Доржнамжаа, Д.Алтанхуяг, Б.Энхбаатар, Г.Алтаншагай. (2022). Завхан, Алдархаан сум, Алагийн давааны фосфоритын орд, геологийн тогтоц. “Фосфоритын геологи, хайгуул-2022” үйлдвэрлэл-судалгаа шинжилгээний хээрийн бага хурал, экскурсын гарын авлага, x94-97.


Д.Доржнамжаа, Д.Алтанхуяг, Г.Алтаншагай, Б.Энхбаатар. (2022). Завхан, Яруу сум, Цахир уулын фосфоритын орд, геологийн тогтоц. “Фосфоритын геологи, хайгуул-2022” үйлдвэрлэл-судалгаа шинжилгээний хээрийн бага хурал, экскурсын гарын авлага, x98-100.


Д.Алтанхуяг, М.Дамдинсүрэн, Б.Болороо. (2022). Алагийн даваа, Цахир уулын фосфоритын ордын геологи, хүдрийн баяжигдах шинж чанар. “Фосфоритын геологи, хайгуул-2022” үйлдвэрлэл-судалгаа шинжилгээний хээрийн бага хурал, экскурсын гарын авлага, х101-114.


Ном, гарын авлага, эмхэтгэл, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ


Д.Алтанхуяг, Г.Нэргүй. (1999) Геологийн сургуулийн оюутны гарын авлага. 1999/2000 оны хичээлийн жил. Улаанбаатар.


Д.Алтанхуяг. (2009) Геологийн салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр, дүрэм, журмын эмхтгэл. ЭБЭХЯ, ШУТИС.


Д.Алтанхуяг. (2011) Геологийн салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр, дүрэм, журмын эмхтгэл. ЭБЭХЯ-ны Геологийн бодлогын газар, ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургууль.


Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг. (2012) Монгол Улсын Хатуу Ашигт малтмалын ордын нөөц, Эрдсийн баялгийн ангилал, хэрэглэх заавар. ЭБЭХЯ, Ашигт малтмалын газар, ШУТИС-Геологи, газрын тосны сургууль.


Д.Алтанхуяг, Г.Ухнаа. (2013) Геологийн салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр, дүрэм, журмын эмхтгэл. УУЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Геологийн бодлогын хэлтэс, ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургууль.


О.Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн, Г.Ухнаа, ... Д.Алтанхуяг... нар. (2016) Инженерийн лавлах. (ном, сурах бичиг) Геологи, Ашигт малтмал, Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул, Геофизик. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль.ISBN-978-99978-0-020-6. 48х.х. х750.


Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар 8627. Бүтээлийн нэр: “Инженерийн лавлах”, Төрөл: Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бүтээл. Өмчлөгчид, туурвигчид: Дорж-Юндэн Алтанхуяг, Өлзийбүрэн Бүрэнжаргал, Болдбаатар Энхжаргал, Гончигдорж Сэрсмаа ..., МУ-ын Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Даргын 2017.05.23-ны өдрийн А/494 тушаалаар бүртгэв.


С.Жаргалан, Б.Энхжаргал, Д.Алтанхуяг. (2017) Металл ашигт малтмал. ISBN 978-99978-5-708-8. 176/250. х276.


Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар 8633. Бүтээлийн нэр: “Металл ашигт малтмал”, Төрөл: Шинжлэх ухаан, утга зохиолын бүтээл. Өмчлөгчид, туурвигчид: Дорж-Юндэн Алтанхуяг, Болдбаатар Энхжаргал, Сэрээнэн Жаргалан. МУ-ын Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Даргын 2017.05.23-ны өдрийн А/494 тушаалаар бүртгэв.


Г.Ухнаа, Б.Алтанзул, И.Цогхүү (2017). Геологийн судалгааны математик арга. Хянан тохиолдуулсан Д.Алтанхуяг. ISBN-978-99978-0-684-0. 10х.х. х166.


С.Жаргалан, Д.Төрмагнай, Б.Навчаа, Д.Алтанхуяг. (2018) Өмнөт Монголын зэс порфирийн ордуудын металлогени ба хэтийн төлөвийн судалгаа. ШУТ-ийн төслийн тайлан. ШУТИС. БСШУЯ, УУХҮЯ. 2 Боть (1-р боть 180х, 2-р боть).


Г.Жамсрандорж, Д.Алтанхуяг (2019). Нартад дуурсагдах наян жил. Монгол Улсад геологийн алба үүсэж, хөгжсөний 80 жилийн ойд зориулсан түүхэн замнал. Хянан тохиолдуулсан Ө.Жамъяндорж, х304. Улаанбаатар.


Д.Алтанхуяг,  Б.Алтанзул (2019, 2021, 2022, 2023). Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж. Цуврал боть-I, II, III, IV, V. Хянан тохиолдуулсан Г.Ухнаа, Ч.Бямбажав. Улаанбаатар.


Altankhuyag D., Baatartsogt B., (2021) Chapter 12. Uranium deposits: In Mineral resources of Mongolia. Ochir. G., Pirajno. F., Bayaraa. B., Dostal. J. (Eds.), Springer.

O.Gerel, B.Batkhishig, B.Munkhtsengel, B.Altanzul and D.Altankhuyag, Chapter 2. Copper deposits: Mineral deposits of Mongolia (2021). Ochir. G., Pirajno. F., Bayaraa. B., Dostal. J. (Eds.), Springer.


Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг, М.Дамдинсүрэн (2023), “Зэс” ордын геологи, эрэл, хайгуул.


Эрдэм шинжилгээ, салбарын хуралд тавьсан илтгэл


Баян-Айрагийн хагарал ан цавын онцлог. Улаанбаатар. “Монголын геологи ба ашигт малтмал” – JICA, олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1999


Баруун өмнөт Монголын Талын-мэлтэсийн алттай кварцын судал. Геологийн тогтоц, хүдэржилтийн харьцуулсан судалгаа. Завханы террейний кварцын судлуудын хүчилтөрөгчийн изотопын судалгаа. Дархан хот, “Монгол орны геологи-геоэкологийн асуудал” эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2004


Баян-Айрагийн талбайн флюид ормын онцлог. Улаанбаатар, “Төв Азийн Геологи ба Металлоген“ сэдэвт олон улсын Хэрлэнгийн XIV-р симпозиум, 2004


Шувуу формацын гранат-хлориттой занар. Улаанбаатар, “Монголын геофизик, геологийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурал, 2004


Метаморф бүс дахь Баян-Айрагийн алтны хүдэржилтийн гарал үүсэл. “Хүрэл тогоотын семинар” Монголын залуу эрдэмтдийн холбооны техник технологи, геологи-газарзүйн салбарын хамтарсан хуралдаан. 2004


ШУТИС-ийн “Доктор оюутны сар”-сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2004.03.29


Геологи-эрдэс судлалын ухаанаар эрдмийн зэрэг олгох зөвлөлийн хурал. “Ургамал хүдрийн дүүргийн Баян-Айрагийн алтны хүдэржилтийн гарал үүсэл”. ШУТИС. Геологийн сургууль, Доктор (Ph.D)-ын урьдчилсан хамгаалалт. 2005.03.04

Монголын геологийн зураглалын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд. “Завханы бүсийн Шувуу формацын геологи, петрографийн онцлог“. АМГТХЭГ, ШУТИС-Геологийн Сургууль. 2005.04.01


Геологи-Эрдэс судлалын ухаанаар эрдмийн зэрэг олгох зөвлөлийн хурал. ШУТИС. “Баян-Айрагийн цул сульфидын хүдэржилтийн гарал үүсэл” сэдэвт докторын (Ph.D) жинхэнэ хамгаалалт. 2005.04.08


Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, эрдсийн баялгийн ангилалын өнөөгийн байдал, Монголын геологи хайгуул-2012. Олон улсын хурал. 2012,03,29-31

Ашигт малтмалын хайгуулын нөөцийг тайлагнах, түүнд тавигдах зарим асуудал. Монгол Улсын Геологи, Уул Уурхайн Зөвлөх Инженерүүдийн Хоёрдугаар Их Чуулган-2011.12.20. “Монгол Улсын Зөвлөх геологич, уул уурхайн зөвлөх инженерүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдал дахь МУ болон Гадаадад өрсөлдөх чадвар, чадамж ба үнэлэмж, цаашдын төлөв“,


The Mongolian Minerals Sector, Future Plan. Mineral exploration and GIS/Remote sensing. KOICA and KIGAM, Seoul/Daejeon-2012. S.Korea.


Mineral Resources and Recent mining development of Mongolia. Geological Survey and Mineral Resources Assessment. Beijing-2012. Ministry of Commerce and Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China, China Geological Survey.


Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, эрдсийн баялгийн ангиллын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт. Монголын геологи-хайгуул-2012. Улаанбаатар.

Монгол Улсын ашигт малтмалын ордын нөөц, эрдсийн баялгийн ангилал, түүнийг тайлагнах тухай. Монголын геологи-хайгуул буюу “Roundup-2012”. Улаанбаатар.


Mineral resource policy in Mongolia. International Workshop on the Geology and Metallogeny of Critical Metals (CM2013). Улаанбаатар.


Interregional IAEA-CYTED-UNECE Workshop on United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources – 2009 (UNFC–2009) Applications in Uranium and Thorium Resources: Focus on Comprehensive Extraction. Santiago, Chile. 9-12 July 2013.


Монгол Улсын хатуу ашигт малтмал эрэх хайх үйл ажиллагааны журам. Монголын геологийн алба байгуулагдсаны 74 жилийн ой, Мөрөнгийн геологийн зураглалын экспедици байгуулагдсаны 50 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. 2013.10.18. ШУТИС. Улаанбаатар.


Мongolian and International Mineral resources/reserves standards. (Ашигт малтмалын ордын нөөц тайлагнах Монгол улсын ба олон улсын стандарт)-2013.10.19. Оюу толгойн мэдээллийн төв. Улаанбаатар.


”Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл, Ашигт малтмалын нөөцийг тайлагнах олон улсын стандартын хороо (Хамтын ажиллагаа, цаашдын чиг)”. Монгол Улсын Геологи, Уул Уурхайн Зөвлөх Инженерүүдийн Гуравдугаар Их Чуулган-2014.02.19. Улаанбаатар.


"Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар”. Геологийн боловсрол-55 жил сэдэвт Монгол Улсад геологийн алба байгууллагдсаны 76 жилийн ой, Үндэсний геологич мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 55 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал. Улаанбаатар - 2015. 


Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба усны хэрэглээ, хэрэгцээ. Монголын гидрогеологичдын хоёрдугаар чуулган. 2015. Улаанбаатар.


“Rare earth deposits in Mongolia”. Short Course in Extraction Technology of Rare Earth Elements, Aachen University, Germany - 2015.11.09-13.


Гидротермаль ордын гарал үүслийн судалгаанд хий-шингэн ормыг хэрэглэх нь. Профессор С.Дашдаваа агсаны мэндэлсэний 80 насны ойд зориулсан дурсамжийн хурал. 2016.03.11


Геологийн судалгаа, ашигт малтмал, газрын тосны эрэл хайгуулын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал. Монголын геологи, хайгуул-2017.


Geology and mineral resources of Mongolia (Mineral exploration and Mining activity). “Exploration and Development of Mineral Resources” KIGAM, Daejeon-2017. Korea.


Геологи, уул уурхайн салбарт хиймэл дагуулын хэрэглээ. “Микро хиймэл дагуулын мэдээллийг шинжлэх ухаан, улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд үр ашигтай ашиглах боломж” сэдэвт хэлэлцүүлэг. Монгол Улсын Их Сургууль. 2018.01.30.


Геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал ба усны хэрэглээ, хэрэгцээ. Дэлхийн усны өдөрт зориулсан “Монгол Улсын усны нөөц, ашиглалт, хамгаалалт, усны бодлогын хэрэгжилт” сэдэвт хэлэлцүүлэг. Төрийн ордон. 2018.03.20.


”Монголын геологийн алба 80 жилд”. Монгол улсад геологийн алба үүсэж, хөгжсөний 80 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. 2019.10.16-17. Holiday Inn. Улаанбаатар.


”Фосфоритын геологи, хайгуул-2022” үйлдвэрлэл-судалгаа шинжилгээний хээрийн бага хурлыг санаачилан, зохион байгуулж, Завханы Алаг уул, Цахир уулын фосфоритын геологи, хүдрийн шинж чанар. 2022.05.20-30.


Ore and alteration mineralization of Erdenetiin Ovoo Cu-Mo porphyry deposit, Mongolia. Goldschmidt-2022. Hawai. Damdinsuren Muunuu, Altankhuyag Dorj-Yunden, Munkhtsengel Baatar, Tsend-Ayush Tserendavga.


Алагийн даваа, Цахир уулын фосфоритын ордын геологи, хүдрийн баяжигдах шинж чанар. “Фосфоритын геологи, хайгуул-2022” үйлдвэрлэл-судалгаа шинжилгээний хээрийн бага хурал.


Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын салбарын үйлдвэрлэл, судалгаа, цаашдын хамтын ажиллагаа. “Геологийн салбарын сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагаа, хөгжлийн чиг хандлага” хэлэлцүүлэг. 2022.11.23. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль.


Зэсийн үүсмэл ордын сульфидын хүдрийн исэлдэлт (Эрдэнэтийн овоо ордын исэлдсэн хүдрийн овоолгын жишээнд). “Монголын геологи хайгуул-2023” шилдэг илтгэгч.


Эрдэнэтийн овоо ордыг нээсэн, геологийн судалгааны түүх. “Эрдэнэтийн овоо-60” Эрдэм шинжилгээний хурал. 2023.11.01. ШУТИС. Улаанбаатар.

Эрдэнэтийн овооны Оюут зэс (молибден)-ийн ордын геологи, хүдэржилтийн судалгаа. “Эрдэнэтийн овоо-60” Эрдэм шинжилгээний хурал. 2023.11.01. ШУТИС. Улаанбаатар.


Оролцсон, зөвлөсөн үйлдвэрлэлийн болон төслийн ажлын тайлан


А.Геологийн мэргэжлийн:

Г.Ухнаа, Д.Алтанхуяг (1996) Лүнгийн дүүргийн алтны шороон ордын элийн ажлын тайлан. Геологийн фонд. 4968. Улаанбаатар.


Г.Жамсрандорж, Д.Алтанхуяг, Т.Мөнхбат, Б.Болтон (1998) Бэрх, Замтын хадны дүүрэгт явуулсан эрлийн ажлын тайлан.


Г.Жамсрандорж, Д.Алтанхуяг (1998) Хойд Хөвсгөлийн талбайд явуулсан алтны ордын эрлийн ажлын тайлан. Улаанбаатар.


Д.Алтанхуяг (1999) Европын холбооны “Геологи-уул уурхайн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх” төсөл. TEMPUS-TACIS. CP.20091-98/MNG. TU-Bergakademie Freiberg. ХБНГУ.


Г.Жамсрандорж, Д.Алтанхуяг, Д.Гарамжав, С.Санждорж. (2000) Дорноговь аймгийн Дэлгэрэхийн талбайд 1997-2000 онд хийсэн эрлийн ажлын тайлан. BHP Minerals, Монгол дахь салбар, Хойд Евроази, Төв Азийн хөтөлбөр. Улаанбаатар. ГФ 5325


Д.Алтанхуяг, Б.Мөнгөнцэцэг, Б.Батсайхан (2005-2007) Ганцмодот, Төмөр толгой, Тэлтийн гол, Хөвсгөлийн баруун нутгийн лицензүүдийн талбайд хийсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн товч (10 гаран) тайлан. АМГТХЭГ, Геологийн мэдээллийн төв.


Д.Алтанхуяг, М.Тодбилэг, С.Батмөнх (2009) Төмөр болон манганы хүдрийн орд, илрэлүүдийн геологи, нөөц, баялгийн тойм, Архангай аймаг. ЭБЭХЯ, АМГ, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл. Геологийн мэдээллийн төв.


Б.Баатарцогт, Д.Алтанхуяг, Б.Амармэнд, Г.Алтанхуяг (2010) Төв аймгийн Баянхангай, Баянцогт сумдын нутаг дахь Хадат уулын зэс порфирын ордод 2007 – 2009 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан.


Монгол Улсын ашигт малтмал эрэх хайх үйл ажиллагааны журам. 2013, 2014 он. Уул уурхайн яам, Геологийн бодлогын газар. Эмхэтгэсэн Д.Алтанхуяг. (УУХҮС-ын 2018.02.05-ны А/20 дугаар тушаалаар батлагдсан).


Монгол Улсын Хатуу Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал. 2013. УУЯ. Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Геологийн бодлогын хэлтэс. (УУХҮС-ын 2015.09.11-ний өдрийн 203 дугаар тушаалаар батлагдсан).


Г.Ухнаа, Г.Жамсрандорж, Г.Дэжидмаа, Д.Алтанхуяг, Б.Мөнхтөр, Ү.Ганбаатар, М.Буянзаяа (2013, 2018) Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, баялгийн ангилалыг уран хүдрийн ордуудад хэрэглэх арга зүйн зөвлөмж. Цөмийн энергийн газар, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл. (УУХҮС-ын 2019.10.03-ны өдрийн а/193 дугаар тушаалаар батлагдсан).


Л.Алтангэрэл, Д.Буян-Арвижих, Д.Алтанхуяг (2019) Газрын тосны баялаг, ордын нөөцийн ангилал, зэрэглэлийг хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Монгол Улсад Австралийн засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕР)-ийн дэмжлэгээр ШУТИС-ын Эрдэс баялгийн судалгаа, геомэдээллийн судалгааны төв. (УУХҮС-ын 2019.10.03-ны өдрийн а/193 дугаар тушаалаар батлагдсан).


Д.Алтанхуяг, Б.Баянжаргал (2021) Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж. Молибден.


Д.Алтанхуяг, Ч.Бямбажав (2021) Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж. Хөнгөнцагаан.


Д.Алтанхуяг, Ч.Бямбажав (2022) Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж. Фосфорит.


Д.Алтанхуяг, Г.Эрдэнэболор, О.Батгэрэл, Ц.Цэнд-Аюуш, Б.Ганбат (2022). Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын нутагт орших Эрдэнэтийн овоо ордын зэсийн исэлдсэн хүдрийн 12, 8а, 2б үүсмэл ордын нөөц (Ордын нөөц 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар).


Г.Эрдэнэболор, Ц.Энхбаяр, Д.Пүрэвдорж, Ж.Золбоо, Б.Батзаяа. Зөвлөх геологич Д.Алтанхуяг, (2023). Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын нутагт орших Эрдмин I, Эрдмин III, Эрдмин II+IV, Овоолго 2а үүсмэл ордуудын нөөцийн тайлан (Ордын нөөц 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар).


Геологи, уул уурхайн салбарын эрх зүй, бусад:


Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл. Ажлын хэсэг байгуулах тухай УУС-ын сайдын 2013 оны 06 дугаар тушаал (нарийн бичиг), 2018 онд гишүүн.


Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулах тухай УУС-ын 2013 оны 234 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг (нарийн бичиг). Хууль 2014.07.01 өдөр батлагдсан.


Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордуудын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээг тогтоох, шаардлагатай тохиолдолд эрх зүйн орчин өөрчлөлт оруулах, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийн талаар тус тус санал боловсруулах Ажлын хэсгийн тайлан. Уул уурхайн сайдын 2013 оны 05 дугаар тушаал (нарийн бичиг). Тайлан дүгнэгдэж гарсан.


“Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, эрдсийн баялгийн ангилал”-ыг боловсронгуй болгох зорилгоор одоо мөрдөгдөж байгаа ангилал, зааврыг Олон улсын нөөцийн ангилалтай харьцуулан судлах, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах УУС-ын 2012 оны 71 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн тайлан. Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 109 дүгээр тушаалаар баталсан “Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар”. ХЗЯ-нд бүртгэгдсэн батлагдсан.


Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам батлах тухай УУС-ын 2013 оны 182 дугаар тушаалын хавсралт, эмхэтгэлийн эх (боловсруулсан). Сайдын 2015.08.11-ний 178 дугаар тушаалаар батлагдсан. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлаж Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3863 дугаарт бүртгүүлсэн.


Монгол Улсад шатдаг занар эрэх, хайх, олборлох, боловсруулах, ашиглах асуудлыг  судлан, нийлэг газрын тос, хийн үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор “Шатдаг занар” бодлого, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах УУС-ын 2013 оны 04 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн тайлан.


”Газрын ховор элемент” хөтөлбөр боловсруулах тухай УУС-ын 2013 оны 174 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн тайлан.


Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2013 онд баталсан “Монгол Зэс” хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийн тайлан.


Монгол Улсын ашигт малтмалын нөөцийн экспертийн үндэсний байгууллага (NRO)-ын дүрэм, гишүүнчлэл, ёс зүйн шаардлага-ын талаарх санал, төсөл боловсруулах УУС-ын 2013 оны 196 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн тайлан. Монголын геологи, уул уурхайн мэргэжлийн институт 2014 онд байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн.


Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүний ерөнхий бүдүүвч батлах тухай УУС-ын 2012 оны 69 дүгээр тушаал, ЭБМЗ-ийн даргын үйл ажиллагааны 2012 оны 12 дугаар сард баталсан Дотоод журам.


УУС-ын 2012 оны 29 дүгээр тушаалаар баталсан Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүний төсөл (боловсруулсан). Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/46 дугаар тушаалаар дүрэм, аргачлалыг баталж хэрэгжүүлж байна.


ЭБЭХС, УУС-ын тушаалаар (2012 оны 54 дүгээр тушаал) Геологийн салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөлийн ажиллах дүрэм, мэргэшлийн зэрэг олгох журам. Боловсруулсан. 


Уул уурхайн сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр тушаалаар баталсан “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”. ХЗЯ-нд 2015.09.24 нд бүртгэгдэн батлагдсан.


Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2019 он гэх зэрэг...


Зөвлөж, удирдаж байгаа, удирдсан:


Боловсролын доктор:

-Б.Энхжаргал, “Өмнөд Монголын порфирын хүдэржилт бүхий гранитойд чулуулгийн геохими, геохронологи”, 2018.05 Геологи-эрдэс судлалын ухааны доктор (Ph.D)-ын ажлын албан ёсны зөвлөх. ШУТИС.


-Докторантын зөвлөх: Г.Алтанхуяг. Зуунмодны молибдений порфирийн ордын гарал үүсэл.


-Докторантын ко-удирдагч: М.Дамдинсүрэн. Эрдэнэтийн овоо ордын хүдэржилт, гарал үүсэл. 2021 оноос


Боловсролын магистр:


Н.Угтахбаяр. Сатир худагийн ордын геологийн тогтоц, төмрийн хүдэржилт, 2008

Х.Ядамжав. Хараатын ураны ордын геологи, гарал үүслийн судалгаа. 2011

Р.Сайнпүрэв. Ташуугийн булгийн алтны шороон ордын геологи ба хайгуулын аргачлал, оновчлол, 2012


Г.Гүнбадрал. Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутаг дахь Зөөвч-Овоо тунамал ураны хүдэржилтийн онцлог (геологи, петрографи, геохимийн судалгаа).2013


Н.Мөнхсайхан. Баруун Ноён уулын ордын нүүрсний коксжих чанарын судалгаа. 2013


Н.Батбаяр. Хавчуугийн илрэлийн геологийн тогтоц, зэсийн хүдэржилтийн гарал үүслийн судалгаа. 2013


Х.Баянмөнх. Эрвэй хошуу төмрийн хүдрийн ордын геологийн тогтоц, геологи-геофизикийн загвар, 2013.


Б.Оргилмаа. Бурхан дэлийн алтны ороген ордын  геологи, геостатистик загварчлал, 2014.


Д.Мөнхзул. Өлзийтийн ураны ордын геологийн тогтоц ба хүдэржилт судалгаа, 2014.


Б.Баярсайхан. Хөх Адар цул сульфидын ордын хайгуулын оновчлол, 2016.

Х.Санчигдорж. Тосон-Уул ордын геологийн тогтоц гарал үүслийн онцлог, нөөцийн тооцоо. 2016


М.Бат-Эрдэнэ. Монгол Улсын байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн эрх зүйг зохицуулалт. Хөх хот. 2017. Магистрын ажлын гадаад зөвлөх.


Д.Цэнгэл. Тугалгатай нурууны хар тугалга, цайрын ордын хайгуулын аргачлал ба нөөцийн тооцооны судалгаа. 2018.


Редакц, зөвлөх, шинжээч, шүүмж, дүгнэлт:

Улс болон хувийн хөрөнгөөр хийсэн геологийн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул, эрдэм шинжилгээний 40 орчим ажлын тайланд хөндлөнгийн дүгнэлт, шүүмж гаргасан. Тухайлбал:


А.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа:


-Г.Өлзийсайхан, “Геодезийн хэмжилт зураглал, тандан судлалын аргаар сэдэвчилсэн зургийн суурийг боловсруулах арга зүй”. Боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлд өгөх шүүмж, дүгнэлт. 2021.10. ШУТИС.


-С.Оюунгэрэл, “Тавтын ордын геологи, хүдэржилтийн гарал үүсэл”, боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон ажлын шүүмж, дүгнэлт. 2020.06. МУИС.

-Б.Тамир, “Өндөрнаран ордын геологийн тогтоц, алтны хүдэржилт”, боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон ажлын шүүмж, дүгнэлт. 2019.05. МУИС.


-Н.Тунгалаг, “Цагаансуваргын зэс-молибдены порфирын ордын гранитоидын геохими ба хүдэржилт” нэг сэдэвт докторын (PhD) ажилд өгсөн шүүмж, дүгнэлт. 2014. ШУТИС. 


-Б.Доржсүрэн, доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон “Хангай-Хэнтийн бүс дэх карбон-пермийн аккрецийн бүрдэл” нэг сэдэвт зохиолд шүүмж, дүгнэлт. 2012. ШУТИС.


Б.Улсын төсөв, судалгааны:


-“УГЗ-200 төсөл”-ийн Ашигт малтмалын 1:200000–ны масштабтай зураг, дагалдах 1:500000-ны масштабтай минерагений дүүрэгчлэл, хэтийн төлөвийн үнэлгээний тойм зургууд ба мэдээллийн сан. Баруун, Төв, Дорнот, Өмнөт монгол төслүүд. (2008-2018),


-“Монгол Улсын хатуу ашигт малтмалын нөөц, баялгийн ангилал” төсөл (2009),


-“Монгол Улс ба БНХАУ-ын хилийн дагуух бүсийн 1:1000000-ын масштабтай геологи, тектоник, ашигт малтмалын зураг зохиох” (2012),


-“Монгол орны гранитоид магматизмын геодинамик” (2012),


-Завхан аймгийн Отгон, Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг, Хүрээмарал сумдын нутаг, “Бугатын нуруу”-ны талбайн 1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан. (2013),


-“Монгол орны Газрын ховор элементийн металлоген, түүний хэтийн төлвийн судалгаа”, (2016),


-“Баруун Монголын цул сульфидын хүдэржилт, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа”, (2020),


-Монгол орны бүс нутгийн металлогени, ашигт малтмалын ордуудын төрлүүдийн тархалт, байршлын зүй тогтолын 1:1000000 масштабын зураг, (2020) гэх зэрэг.,


В.Ашигт малтмалын хайгуул, ордын: 


-Уран: Дорнод, Гурванбулаг, Гурвансайхан (Хараат, Хайрхан), Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоо,


-Газрын тос: Тосон-Уул XIX, Зүүнбаян-Цагаан элс БХГ-97, Тамсаг XXI,


-Нүүрс: Ухаа худаг, Тугалгатай, Эрдэнэцогт, Цант-Уул, Шарын гол, Нарийнсухайт-Хүрэнтолгой, Тавантолгой, Шивээ-Овоо, Хүрэн гол,


-Төмрийн хүдэр: “Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордын нөөцийн тооцоо, техник эдийн засгийн үнэлгээ”, Агаруут, Эрдэнэ-Өндөр, Харганат, Навчит гол, Борнуруу,

-Цайр, хар тугалга: Салхит бор толгой, Цав. 


-Алт, зэс, молибден: Эрдэнэтийн овоо, Шанд, Оюу толгой-Cu, Бороо, Гацуурт-Au, Харгана-Au, Нарийн худаг-Cu, Баян-Айраг-Алтан хөндий-Au, Мушгуу-Au, Алтан Цагаан-Овоо-Au, Хан алтай-Au  гэх зэрэг


Д.Бусад ашигт малтмалын:


Өлзийт-W, Зуунмод-Mo, Буянт-W, Даажийн булаг-W, Мандал-Mo-W гэх зэрэг.


Г.Зөвлөх геологичийн ажил:


-Геологич Ө.Оюунбаатар. Монголын сэвсгэр хурдсан дахь гидроген болон метасоматит дахь U-Th төрлийн орд илрэлүүдийн судалгаа. Монгол улсын зөвлөх инженерийн зэрэг горилсон ажлын удирдагч. 2012.


-Доктор (PhD) Г.Ухнаа. 2011. “Монгол Улсын Ашигт малтмалын нөөц, эрдсийн баялгийн ангилалын асуудалд” ажлын шүүмжлэгч.


-Доктор (PhD) Г.Жамсрандорж. 2011. “Монгол Улсын Ураны судалгааны байдал, хэтийн төлөв” ажлын шүүмжлэгч.


-Доктор (PhD) С.Жаргалан. 2012. “Металлогений судалгаа, түүний ашигт малтмалын эрэл хайгуулын ач холбогдол” ажлын шүүмжлэгч.

-Мэргэшсэн 10 орчим геологичдын зөвлөх
  


Assoc. Prof. Dorjyunden Altankhuyag (Ph.D.)
bottom of page